Wandel voor water in Oeganda

Zoals je weet stappen we met Walk 4 Charity elk jaar voor het goede doel Cunina. Deze ontwikkelingsorganisatie uit Geel is actief in 6 landen, waar ze het onderwijs stimuleert door individuele peterschappen en het bouwen van schoolinfrastructuur.

Tijdens de eerste editie ging de opbrengst naar de heropbouw van Nepal, na de dubbele aardbeving in 2015. De tweede editie stond dan weer in het teken van de bouw van een slaapzaal voor 250 jongens in Oeganda. En in 2017 ging het weer over Nepal, ditmaal voor de bouw van een stage- en werkplaats voor een nieuwe horeca-opleiding.

Dit jaar verhuizen we weer naar Oeganda. In de Adullam Model Primary School in Mbarara gaan zo'n 600 leerlingen naar de kleuter- en lagere school. Iets meer dan de helft van deze leerlingen zijn AIDS-wezen die permanent op de school wonen in slaapzalen. De school heeft echter geen toegang tot eigen stromend water en is afhankelijk van leveranciers om maandelijks duur water te leveren.

Dat water slaat de school op in citernes en dient om te drinken, eten te koken en zich te wassen. Er moet zuinig mee omgesprongen worden en er is geen systeem dat het water verdeelt over de school. Meisjes en jongens moeten zich wassen door emmertjes water over zich te gieten en aanschuiven voor een bekertje water bij het eten.

Om de school, de slaapzalen en de sanitaire blokken van eigen stromend water te voorzien, gaat Cunina een waterput boren en deze aansluiten op een watertoevoersysteem. Zo kunnen de jongens en meisjes elk in hun eigen slaapzaal douchen, naar het toilet gaan en hoeven ze niet meer aan te schuiven om een beetje water te kunnen drinken.

Met o.a. de opbrengst van Walk 4 Charity hoopt Cunina de bouw van de waterput en het watertoevoersysteem eind 2018 te realiseren.

De visie van Cunina

Cunina is er rotsvast van overtuigd dat onderwijs de sleutel naar een betere toekomst is. Wie onderwijs kan volgen, kan een beroep leren. Dat betekent evenveel als een weg uit de vicieuze cirkel van armoede. Voor Cunina is niet alleen de toegang tot onderwijs belangrijk, maar ook de kwaliteit ervan. Onderwijs is noodzakelijk voor individuele en maatschappelijke ontplooiing en leidt tot duurzame ontwikkeling.

We ijveren in onze 6 partnerlanden (Brazilië, de Filipijnen, Haïti , Nepal, Oeganda en Zuid-Afrika) voor een betere toegang en kwaliteit van basis en secundair onderwijs, onafhankelijk van politieke, religieuze of maatschappelijke overtuiging.