De educatieve projecten van Cunina

Kansarme kinderen, en in het verlengde ook hun gemeenschappen, helpt Cunina in de eerste plaats door toegang te geven tot kwalitatief onderwijs. Daarvoor rekenen we op de steun van duizenden peetouders. Maar daar stopt ons ontwikkelingswerk niet.

Cunina zet ook in op educatieve projecten, zoals het bouwen van scholen, inrichten van vakopleidingen en heel wat andere realisaties die vorm geven aan dat kwalitatief onderwijs en opportuniteiten creëren voor de hele gemeenschap.

Met de opbrengst van Walk 4 Charity steunen we ieder jaar weer een nieuw Cuninaproject. Voor de editie van 2020 zoeken we nog het gepaste project om aan ons event te koppelen. De aankondiging hiervan maken we in het najaar van 2019. 

De visie van Cunina

Cunina is er rotsvast van overtuigd dat onderwijs de sleutel naar een betere toekomst is. Wie onderwijs kan volgen, kan een beroep leren. Dat betekent evenveel als een weg uit de vicieuze cirkel van armoede. Voor Cunina is niet alleen de toegang tot onderwijs belangrijk, maar ook de kwaliteit ervan. Onderwijs is noodzakelijk voor individuele en maatschappelijke ontplooiing en leidt tot duurzame ontwikkeling.

We ijveren in onze 6 partnerlanden (Brazilië, de Filipijnen, Haïti , Nepal, Oeganda en Zuid-Afrika) voor een betere toegang en kwaliteit van basis en secundair onderwijs, onafhankelijk van politieke, religieuze of maatschappelijke overtuiging.