De educatieve projecten van Cunina

Kansarme kinderen, en in het verlengde ook hun gemeenschappen, helpt Cunina in de eerste plaats door toegang te geven tot kwalitatief onderwijs. Daarvoor rekenen we op de steun van duizenden peetouders. Maar daar stopt ons ontwikkelingswerk niet.

Cunina zet ook in op educatieve projecten, zoals het bouwen van scholen, inrichten van vakopleidingen en heel wat andere realisaties die vorm geven aan dat kwalitatief onderwijs en opportuniteiten creëren voor de hele gemeenschap.

Met de opbrengst van Walk 4 Charity steunen we ieder jaar weer een nieuw Cuninaproject. Met de opbrengst van de editie van 2020 gaan we hurkstoiletten installeren in zes Haïtiaanse scholen om zo cholera een halt toe te roepen. Ook gaan we een middelbare school bouwen in Fort Portal in Oeganda, zodat kinderen niet langer uren door de jungle moeten stappen met alle gevaren vandien. 

De visie van Cunina

Cunina is er rotsvast van overtuigd dat onderwijs de sleutel naar een betere toekomst is. Wie onderwijs kan volgen, kan een beroep leren. Dat betekent evenveel als een weg uit de vicieuze cirkel van armoede. Voor Cunina is niet alleen de toegang tot onderwijs belangrijk, maar ook de kwaliteit ervan. Onderwijs is noodzakelijk voor individuele en maatschappelijke ontplooiing en leidt tot duurzame ontwikkeling.

We ijveren in onze zes partnerlanden (Brazilië, de Filipijnen, Haïti , Nepal, Oeganda en Zuid-Afrika) voor een betere toegang en kwaliteit van basis en secundair onderwijs, onafhankelijk van politieke, religieuze of maatschappelijke overtuiging.